Rabu, 10 Oktober 2012

Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Susi Handayani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Sriwangi, 04 April 1977
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat :Tanjung Sari, Braja Emas, Kecamatan Way Jepara, Lam-Tim
No KTP :

Memberikan Kuasa Kepada :
Nama : Andi Widodo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Braja Emas, 25 Juli 1990
Pekerjaan : Pelajar
Alamat :Tanjung Sari, Braja Emas, Kecamatan Way Jepara, LamTim
No KTP :

Untuk Pemajakan :
Satu Buah Unit : Sepeda motor yamaha/2P2 Jupiter Z 110 CC
Nopol : BE 5039 PD
Isi Silinder : 110 CC
Warna : Hijau Hitam
No. Mesin : 2P2-939928
No. Rangka/ NIK : MH32P20078K845610
No. BPKB : 2634255 F

Demikian surat kuasa ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Braja Emas, Agustus 2011

Yang Diberi Kuasa Pemberi Kuasa


Andi Widodo Susi Handayani